Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng hộ Gia Đình, chung cư Mipec Tower thiết kế chia căn hộ 2 phòng ngủ theo 5 loại diện tích: 125.7m2, 120.2m2, 109.9m2, 104.8m2, 82.2m2.

Căn hộ 125.7m2 chung cư Mipec Tower

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 125.7m2 chung cư Mipec gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ nhỏ, 2WC.

Căn hộ 120.2m2 chung cư Mipec Tower

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 120.2m2 chung cư Mipec gồm Sảnh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ nhỏ, 2WC.

Căn hộ 109.9m2 chung cư Mipec Tower

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 109.9m2 chung cư Mipec Tower gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ nhỏ, 2WC, 1 kho.

Căn hộ 104.8m2 chung cư Mipec Tower

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 104.8m2 chung cư Mipec Tower gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ nhỏ, 2WC.

Căn hộ 82.2m2 chung cư Mipec Tower

Căn hộ Mipec 2 phòng ngủ diện tích 104.8m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ nhỏ, 2WC.