Căn hộ Mipec 3 phòng ngủ gồm 3 loại diện tích: 132.2m2, 144.1m2 và 167.8m2.

Căn hộ 132.2m2 Mipec Tower

Căn hộ 132.2m2 Mipec Tower được thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 2 phòng ngủ nhỏ, 2WC.

Căn hộ 144.1m2 Mipec Tower

Căn hộ 144.1m2 Mipec Tower được thiết kế gồm: 1 Sảnh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng giúp việc,1 phòng ngủ chính và 2 phòng ngủ nhỏ, 2WC.

Căn hộ 167.8m2 Mipec Tower

Căn hộ Mipec Tower 167.8m2  được thiết kế gồm: Sảnh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 1 phòng ngủ chính và 2 phòng ngủ nhỏ, 2WC, 1 phòng giúp việc