Mặt bằng căn hộ Mipec Towers tầng từ 23 đến 25 được bố trí gồm 5 căn hộ/tầng. Các căn hộ có diện tích đa dạng: 200.5m2, 223.4m2, 180.4m2, 167.8m2 được thiết kế từ 3 – 4 phòng ngủ.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower tầng 23-25:

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower tầng 23-25Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower tầng 23-25

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 200.5m2

 Mặt bằng căn hộ số 1 (Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 200.5m2)

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 223.4m2Mặt bằng căn hộ số 3 (Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 223.4m2)

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 180.4m2Mặt bằng căn hộ số 4 (Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 180.4m2)

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 167.8m2Mặt bằng căn hộ số 5 (Sơ đồ mặt bằng căn hộ Mipec Tower 167.8m2)