Mặt bằng căn hộ Mipec Tower từ tầng 6 đến tầng 22, mỗi tầng thiết kế 8 căn hộ với các loại diện tích từ  82.2m2 đến 144.1m2 với số lượng từ 2 đến 3 phòng ngủ.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22:

Sơ đồ mặt bằng căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22

Sơ đồ mặt bằng căn hộ từ tầng 6 đến tầng 25 chung cư Mipec Tower

MipecTower-Mặt bằng 125.7m2

Mipec Tower – Mặt bằng 125.7m2

MipecTower-Mặt bằng 132.2m2Căn hộ số 2 & 3 (Mipec Tower – Mặt bằng 132.2m2)

MipecTower-Mặt bằng 120.2m2

Mipec Tower – Mặt bằng 120.2m2

MipecTower-Mặt bằng 144.1m2Mipec Tower – Mặt bằng 144.1m2

Mipec Tower - Mặt bằng 82.2m2Căn hộ số 6 (MipecTower-Mặt bằng 82.2m2)

Mipec Tower-Mặt bằng 109.9m2Căn hộ số 7 (Mipec Tower – Mặt bằng 109.9m2)

MipecTower-MBCH_6-22_8căn hộ số 8 ( Mipec Tower – Mặt bằng 104.8m2)